CS534 - Web Design

"В последните години разработката на уеб сайтове с помоща на CMS (Content Management Sustems, или система за управление на съдържанието) става все по-масово. Системи като WordPress, Joomla, Drupal и др. са все по популярни сред разработчиците, защото спестяват време, дават добавена стойност и позволяват програмистите да се концентират върху решаването на специфичните изисквания в техния проект, като оставят рутинните задачи на избраният от тях CMS."
Източник: Списание .NET

"CS534 - Web Design" e дисциплина от магистърска програма по специалността "Бизнес Информационни технологии" на Бургаски Свободен Университет, Център по информатика и технически науки. Преподавател: гл.ас. Димитър Минчев, © 2011-2012.

Полезни ресурси за системаte за управление на съдържанието вижте в интернет: Wordpress | Drupal | Литература

Хостинг и домейн услугата се предоставя безплатно от фирма: zonabg.net

Учебна година

  • 2011-2012

  • 2010-2011